Postępowania w trakcie rozstrzygania


Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

SVA/NDM/4620-50/2018: Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4C w Nowym Dworze Mazowieckim – zadanie nr 01592 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-07 09:00

SVA/BZ/466-18/2018: Zakup i dostawa jednej sztuki młota hydraulicznego na potrzeby Spółki AMW Sinevia Sp. z o.o. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-23 00:00

SVA/J/4620-53/2018: Dostawa materiałów elektrycznych wg zestawienia i rysunków wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu na zadanie 01652 Warszawa. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-26 12:00

SVA/K/4620-21/2018: Wykonanie robót instalacyjnych oraz demontażowych stolarki i ślusarki drzwiowej wraz z obróbką ościeży w budynku nr 7 w JW. 3137 Krosno Odrzańskie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-07 13:00

SVA/J/4620-48/2018: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania 43525 Sanok – Remont budynku nr 1 WKU Sanok. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-07 12:00

SVA/K/4620-20/2018: Wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku nr 151 w JW. Skład Duninów oraz włączenie instalacji CCTV, SSWiN i SSP do istniejącego systemu alarmowego na terenie JW. Skład Duninów Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-17 13:00

SVA/K/466-33/2018: Dostawa i montaż okien oddymiających w budynku nr 7 w JW. 3137 Krosno Odrzańskie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-27 14:00

SVA/K/466-39/2018: Zakup i dostawa opraw oświetleniowych dla potrzeb remontu budynku nr 16 w JW. 5700 Międzyrzecz Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-26 14:00

SVA/NDM/4620-46/2018 Wykonanie dachu w budynku koszarowym nr 9 przy ul. Leśnej 4C w Nowym Dworze Mazowieckim – zadanie nr 01592. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-07 10:15

SVA/K/466-38/2018: Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach remontu budynku nr 16 w JW. 5700 Międzyrzecz Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-25 14:00