Postępowania w trakcie rozstrzygania


Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'Y-m-d' in /home/platne/serwer10661/public_html/sinevia.pl/wp-content/themes/sinevia/po_zlozeniu_ofert.php on line 37

SVA/G/4620/016/2018 Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w związku z przebudową budynku nr 4 w Łodzi (zad. 11748)”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-25 12:00

DSE Jarosław: SVA/U/4620-21/2018 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w m. Nisko. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-15 12:00

SVA/NDM/4620-49/2018: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych – papa, tarcica na zadanie w Bartoszycach pod nazwą „Wymiana pokrycia dachu na budynku nr 9/328 na terenie JW-1248” Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-26 09:00

SVA/G/4620/031/2018 Wykonanie robót rozbiórkowych, murowych i konstrukcyjnych w budynku nr 45 w Łodzi (zad. 11747) – powtórzenie postępowania Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-07 12:00

SVA/NDM/4620-45/2018: Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu kabli i urządzeń z kontenerów do budynku nr 8 przy ul. Marsa 80 w Warszawie, zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej nr 2305 wraz z podłączeniem i uruchomieniem – zad. 70026. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-30 12:30

SVA/U/4620-18/2018 Budowa kotłowni gazowo-olejowej w budynku nr 148 na terenie JW. 3470 Komorowo. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-30 09:45

SVA/K/466-31/2018: Zakup wraz z dostawą płyt przejazdowych kolejowych oraz krawężników betonowych kolejowych dla potrzeb przebudowy budynku nr 105 JW. Skład Jastrzębie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-18 14:00

SVA/U/4620-17/2018 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku kuchnio-stołówki nr 109 na terenie kompleksu wojskowego w m. Zamość. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-27 09:45

SVA/K/466-35/2018: Wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach modernizacji stacji paliw MPS w Biedrusku 14 WOG Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-23 14:00

SVA/NDM/4620-43/2018: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów sanitarnych na zadanie nr 01336 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1c bud. 65 Kompleksu Wojskowego. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-19 12:00