Zamówienia Publiczne

SVA/J/4620-48/2018: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania 43525 Sanok – Remont budynku nr 1 WKU Sanok.

Termin składania ofert: 2018-05-07

Miejsce składania ofert: AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Paderewskiego 6 w kancelarii na pierwszym piętrze.

Stan zamówienia: Unieważnienie postępowania.

Data zamieszczenia zamówienia: 2018-04-17

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu 48J
SIWZ 48J
Zał. do SIWZ od nr 1 do nr 8
Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja
Zał. nr 10 do SIWZ Przedmiar robót
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 48J
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 48J

<< powrót