Zamówienia Publiczne

SVA/J/4620-53/2018: Dostawa materiałów elektrycznych wg zestawienia i rysunków wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu na zadanie 01652 Warszawa.

Termin składania ofert: 2018-04-26

Miejsce składania ofert: AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Paderewskiego 6 w kancelarii na pierwszym piętrze.

Stan zamówienia: Informacja o wyborze.

Data zamieszczenia zamówienia: 2018-04-17

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu 53J
SIWZ 53J
Zał. do SIWZ od nr 1 do nr 6
Zał. nr 7 do SIWZ Dokumentacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 53J
ODPOWIEDZI I ZMIANA SIWZ 53J
ZAKTUALIZOWANY Zał. nr 5 do SIWZ formularz cenowy (1)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 53J
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 53J

<< powrót