Zamówienia Publiczne

SVA/NDM/4620-50/2018: Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4C w Nowym Dworze Mazowieckim – zadanie nr 01592

Termin składania ofert: 2018-05-07

Miejsce składania ofert: AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 w kancelarii na I piętrze.

Stan zamówienia: Zamówienie po otwarciu ofert.

Data zamieszczenia zamówienia: 2018-04-17

Pliki do pobrania: 50 Ogłoszenie o zamówieniu
50 siwz
Zał. od nr 1 do nr 7
Zał. nr 8 Dokumentacja projektowa, przedmiar robót
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 50
50 unieważnienie www

<< powrót